Ülkemizin Görülmesi Önemli Tarihi Yerleri

Göbeklitepe, Şanlıurfa

Mısır piramitlerinden sonra insanlık tarihi için çok önemli bir arkeolojik bulgu olarak kabul gören Göbeklitepe, Şanlıurfa ilinin Harran Ovası’nın kuzeyinde yer alan dağların en yüksek noktasında bulunmaktadır. Göbeklitepe milattan önce 10 bin yılında yapıldığı tahmin edilen Neolitik döneme ait bir tapınaktır. Göbeklitepe’de yer alan günümüzden 12 bin yıl öncesine dayanan yapılar, mimarlık tarihinin de başlangıcı olarak kabul görmüştür. İnsanlığın tek tanrılı dönemden önceki çok tanrılı inanca ait ilk tapınağı, milattan önce 4 bin yılında yapıldığı tahmin edilen Malta Adası’ndaki tapınak olarak biliniyordu. Göbeklitepe Tapınağı’nın keşfedilmesiyle bu bilgiler tamamen geçerliliğini yitirmiştir. Şuanda insanlık tarihinin en eski tapınağı Göbeklitepe olarak bilimsel kanıtlana dayanarak belirlenmiştir.

Efes, İzmir

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Efes Antik Kenti, Roma İmparatorluğunun hüküm sürdüğü yıllarda Asya Eyaleti’nin başkenti ve Anadolu’nun en kalabalık şehriydi. Aziz Paul’un Hristiyanlık dinini yaymak için çalışmalar yaptığı, Mısır Kraliçesi Kleopatra ve Roma Hükümdarı Marcus Antonius’un gelerek ziyaret ettikkleri, Meryem Ana ve Aziz John’un son saatlerini yaşadıkları Efes Antik Kentinde yerleşik hayat milattan önce 6 bin yılına kadar dayanmaktadır. Şehir çok büyük bir limana sahip olmasından dolayı kurulduğundan itibaren Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında hem ekonomik hem de kültürel bir köprü olmuştur. Antik Kentte bulunan en önemli yapıların içinde Hadrian Tapınağı, Domitian Tapınağı, Celsus Kütüphanesi, Yamaç Evler’i bulunmaktadır.

Hattuşaş, Çorum  

Hitit uygarlığının merkezi olarak uzun yıllar boyunca önemini koruyan Hattuşaş, 1986 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır. Şehrin ilk sahipleri Hattiler’dir. Hattiler tarafından şehre Hattuş adı verilmiştir. Hitit hükmüne geçtikten sonra şehre Hattuşa adı verildi. Milattan önce 1700’lü yıllarda Hitit kralı Anitta’nın aldığı Hattuşa, yine Anitta tarafından yıkılmıştır.

Aradan geçen yüzyılın ardından I. Hattuşili tarafından tekrar inşa edilen şehir 400 yıldan uzun süre ayakta kalacak olan bir devletin başkenti halini almıştır. Günümüzde gezilen yerlerde görülen kalıntıların büyük çoğunluğu Kral IV. Tudhaliya döneminde yapılan yapılardır. Bu yapılar arasında tapınaklar, kraliyet evleri ve surlar yer almaktadır.

Zeugma Mozaik Antik Kenti, Gaziantep

Zeugma kentini milattan önce 300 yılında Büyük İskender kurmuştur. Roma İmparatorluğunun Komutanı Pompeius milattan önce 64 yılında kendisine yaptığı yardımlardan dolayı Zeugma Kentini I. Antiochos’a vermiştir. Kommagene ülkesinin 4 büyük şehri arasında olan şehir, milattan önce 31 yılında tamamen Roma İmparatorluğu’na geçmiştir. Kent bu tarihten sonra köprü anlamına gelen Zeugma ismini almıştır.

Roma İmparatorluğu döneminde çok büyük zenginlik ve ihtişamlı bir yaşantısı olan Zeugma, milattan sonra 256 yılında Sasani Kralı tarafından alınan şehir yakılıp yıkılmıştır. Ayrıca şehir daha sonra yaşanan depremlerde de çok büyük hasar almıştır. Şehrin sahip olduğu mozaikler, Mark Heykeli ve kilden yapılmış mühür koleksiyonu günümüzde Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir. Bu mozaiklerin içinde en ünlü ve bilineni Çingene Kızı’dır.

Olympos, Antalya

Olympos Antik Kenti ismini çok eskiden Olympos Dağı olarak bilinen dağdan almaktadır. Dağın çevresinde günümüzde Yanartaş adıyla bilinen hiç sönmeyen bir ateş bulunmaktadır. Olympos şehri Likya uygarlığının en önemli kentlerinden biri olmuştur. Olympos şehrinin temelleri eski Helenistik döneme kadar dayanmaktadır.

Ülkemizin Görülmesi Önemli Tarihi Yerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön